vrijdag 4 april 2014

Een eenvoudig borduurtje

Maar meer komt er met dit mooie weer eigenlijk niet uit mijn handen