zondag 19 juli 2009

Een kettingkaartje.


Een paar weken geleden heb ik meege- daan met een ketting, georgani-seerd op een van de kaartenclubjes.
Hij is inmiddels allang op de plaats van bestemming en dus kan ik hem hier ook laten zien ;)