zondag 21 september 2008

Een Scrapkaartje


Welliswaar, een heel eenvoudig kaartje, maar het was voor onze "schoon-zoon" en voor een man, vind ik toch altijd, dat er niet teveel strikjes en tierelantijn-tjes op moeten.